เจ๊แหนมกะน้าพุ้ย http://bug-dik.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=17-05-2008&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=17-05-2008&group=10&gblog=1 http://bug-dik.bloggang.com/rss <![CDATA[...ไป ปลื้มกะ "โอม ชาตรี" @ กู๊ดวิว...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=17-05-2008&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=17-05-2008&group=10&gblog=1 Sat, 17 May 2008 15:55:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=15-12-2009&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=15-12-2009&group=9&gblog=7 http://bug-dik.bloggang.com/rss <![CDATA[..ปิติ....เกิดขึ้นได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=15-12-2009&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=15-12-2009&group=9&gblog=7 Tue, 15 Dec 2009 16:21:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=30-10-2008&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=30-10-2008&group=9&gblog=6 http://bug-dik.bloggang.com/rss <![CDATA[อายจังวุ้ย...อีกปีแล้ว....?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=30-10-2008&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=30-10-2008&group=9&gblog=6 Thu, 30 Oct 2008 13:13:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=29-10-2007&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=29-10-2007&group=9&gblog=5 http://bug-dik.bloggang.com/rss <![CDATA[*-*.....จานใบนั้น.........*-*]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=29-10-2007&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=29-10-2007&group=9&gblog=5 Mon, 29 Oct 2007 17:35:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=02-08-2007&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=02-08-2007&group=9&gblog=4 http://bug-dik.bloggang.com/rss <![CDATA[*0*.........อยากไป....ทะเล...น๊า..*0*]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=02-08-2007&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=02-08-2007&group=9&gblog=4 Thu, 02 Aug 2007 18:26:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=16-07-2007&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=16-07-2007&group=9&gblog=3 http://bug-dik.bloggang.com/rss <![CDATA[*0*... สุดยอด งานบวช ...*0*]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=16-07-2007&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=16-07-2007&group=9&gblog=3 Mon, 16 Jul 2007 17:54:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=13-07-2007&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=13-07-2007&group=9&gblog=2 http://bug-dik.bloggang.com/rss <![CDATA[..."โดนัท" .....ชื่อนี้ต้องวางแผน..อิ อิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=13-07-2007&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=13-07-2007&group=9&gblog=2 Fri, 13 Jul 2007 16:26:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=05-07-2007&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=05-07-2007&group=9&gblog=1 http://bug-dik.bloggang.com/rss <![CDATA[*-* " บุญทำ กรรมแต่ง " จริงๆ นะ..... *-*]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=05-07-2007&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=05-07-2007&group=9&gblog=1 Thu, 05 Jul 2007 16:59:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=24-10-2007&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=24-10-2007&group=8&gblog=4 http://bug-dik.bloggang.com/rss <![CDATA[*-* เมื่อ " หวย " มาออกที่บ้านใครฟ่ะ...*-*]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=24-10-2007&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=24-10-2007&group=8&gblog=4 Wed, 24 Oct 2007 15:09:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=12-02-2007&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=12-02-2007&group=8&gblog=3 http://bug-dik.bloggang.com/rss <![CDATA[เขาว่าบ้านนู๋ บ้านผีสิงอ่ะ.........." บ้านใครฟ่ะ "]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=12-02-2007&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=12-02-2007&group=8&gblog=3 Mon, 12 Feb 2007 18:40:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=12-02-2007&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=12-02-2007&group=8&gblog=2 http://bug-dik.bloggang.com/rss <![CDATA[เธอว่ามา ... ฉันจัดให้....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=12-02-2007&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=12-02-2007&group=8&gblog=2 Mon, 12 Feb 2007 18:33:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=13-02-2007&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=13-02-2007&group=8&gblog=1 http://bug-dik.bloggang.com/rss <![CDATA[ย่องมาดู บนบ้าน...ที่เขาว่า .... ? ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=13-02-2007&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=13-02-2007&group=8&gblog=1 Tue, 13 Feb 2007 18:57:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=25-12-2007&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=25-12-2007&group=7&gblog=3 http://bug-dik.bloggang.com/rss <![CDATA[*0*.......ให้เธอ เทศกาลปีใหม่เอย ........*0*]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=25-12-2007&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=25-12-2007&group=7&gblog=3 Tue, 25 Dec 2007 18:19:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=19-01-2007&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=19-01-2007&group=7&gblog=2 http://bug-dik.bloggang.com/rss <![CDATA[โอ้ย โย๊...โดนแทคซะแว้ว...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=19-01-2007&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=19-01-2007&group=7&gblog=2 Fri, 19 Jan 2007 13:09:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=16-02-2007&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=16-02-2007&group=7&gblog=1 http://bug-dik.bloggang.com/rss <![CDATA[ตรุษจีน....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=16-02-2007&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=16-02-2007&group=7&gblog=1 Fri, 16 Feb 2007 22:04:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=08-08-2009&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=08-08-2009&group=6&gblog=7 http://bug-dik.bloggang.com/rss <![CDATA[Dik +Kie & Us (เลียนแบบ Marley & Me)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=08-08-2009&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=08-08-2009&group=6&gblog=7 Sat, 08 Aug 2009 14:47:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=11-03-2008&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=11-03-2008&group=6&gblog=6 http://bug-dik.bloggang.com/rss <![CDATA[แฮปปี้เบิร์ดเดย์...นะลูก(โหมดโคตรช้า)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=11-03-2008&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=11-03-2008&group=6&gblog=6 Tue, 11 Mar 2008 19:00:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=26-07-2007&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=26-07-2007&group=6&gblog=5 http://bug-dik.bloggang.com/rss <![CDATA[*0* ...... หมาวัยทอง .......*0*]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=26-07-2007&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=26-07-2007&group=6&gblog=5 Thu, 26 Jul 2007 18:12:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=26-05-2007&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=26-05-2007&group=6&gblog=4 http://bug-dik.bloggang.com/rss <![CDATA[*-* หัว ปลอม *-* ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=26-05-2007&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=26-05-2007&group=6&gblog=4 Sat, 26 May 2007 15:04:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=12-02-2007&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=12-02-2007&group=6&gblog=3 http://bug-dik.bloggang.com/rss <![CDATA[* * กิ กี้ * *]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=12-02-2007&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=12-02-2007&group=6&gblog=3 Mon, 12 Feb 2007 19:01:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=12-02-2007&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=12-02-2007&group=6&gblog=2 http://bug-dik.bloggang.com/rss <![CDATA[** ดุ๊ ก ดิ๊ ก**]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=12-02-2007&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=12-02-2007&group=6&gblog=2 Mon, 12 Feb 2007 17:54:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=12-02-2007&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=12-02-2007&group=6&gblog=1 http://bug-dik.bloggang.com/rss <![CDATA[เลี้ยงมากี่ตัวแล้วหว่า.....?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=12-02-2007&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=12-02-2007&group=6&gblog=1 Mon, 12 Feb 2007 15:24:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=10-11-2007&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=10-11-2007&group=4&gblog=2 http://bug-dik.bloggang.com/rss <![CDATA[...ในหลวง...งานฉลองเสาชิงช้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=10-11-2007&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=10-11-2007&group=4&gblog=2 Sat, 10 Nov 2007 13:47:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=06-11-2007&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=06-11-2007&group=4&gblog=1 http://bug-dik.bloggang.com/rss <![CDATA[...เสาชิงช้า...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=06-11-2007&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=06-11-2007&group=4&gblog=1 Tue, 06 Nov 2007 15:58:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=21-06-2007&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=21-06-2007&group=3&gblog=5 http://bug-dik.bloggang.com/rss <![CDATA[กี่ปี กี่ปี ก็....ชุมพร...อ่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=21-06-2007&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=21-06-2007&group=3&gblog=5 Thu, 21 Jun 2007 16:53:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=13-02-2007&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=13-02-2007&group=3&gblog=4 http://bug-dik.bloggang.com/rss <![CDATA[สวนผึ้ง ...ถึงจะได้กาง...?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=13-02-2007&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=13-02-2007&group=3&gblog=4 Tue, 13 Feb 2007 19:51:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=11-05-2006&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=11-05-2006&group=3&gblog=3 http://bug-dik.bloggang.com/rss <![CDATA[มามะ ท่องเที่ยวเกี่ยวก้อย ไป กระบี่+ภูเก็ตกัน...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=11-05-2006&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=11-05-2006&group=3&gblog=3 Thu, 11 May 2006 10:09:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=11-05-2006&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=11-05-2006&group=3&gblog=2 http://bug-dik.bloggang.com/rss <![CDATA[โอ่ โอ ชุมพร บ้านเรา....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=11-05-2006&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=11-05-2006&group=3&gblog=2 Thu, 11 May 2006 11:47:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=11-05-2006&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=11-05-2006&group=3&gblog=1 http://bug-dik.bloggang.com/rss <![CDATA[มามะ...มาเกริ่น...กิ๊กๆ กั๊กๆ กัน ก่อน ก่อน ก่อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=11-05-2006&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=11-05-2006&group=3&gblog=1 Thu, 11 May 2006 15:13:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=04-05-2006&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=04-05-2006&group=2&gblog=5 http://bug-dik.bloggang.com/rss <![CDATA[งานแรก ก่อนจะมาทำป้าย......]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=04-05-2006&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=04-05-2006&group=2&gblog=5 Thu, 04 May 2006 20:02:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=05-05-2006&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=05-05-2006&group=2&gblog=4 http://bug-dik.bloggang.com/rss <![CDATA[นายแบบ นางแบบ แอบจิ๊กมาอ่ะจิ......]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=05-05-2006&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=05-05-2006&group=2&gblog=4 Fri, 05 May 2006 9:18:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=05-05-2006&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=05-05-2006&group=2&gblog=3 http://bug-dik.bloggang.com/rss <![CDATA["กองทุนเพื่อน...ใส่ล้อ ขอข้าวหมาแมวกินหน่อยจิ"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=05-05-2006&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=05-05-2006&group=2&gblog=3 Fri, 05 May 2006 9:25:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=05-05-2006&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=05-05-2006&group=2&gblog=2 http://bug-dik.bloggang.com/rss <![CDATA[ว้าว...คิดออกแล้ว ป้ายห้อยคอมหากุศลน่ะจิ.....เจ๊ทำได้....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=05-05-2006&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=05-05-2006&group=2&gblog=2 Fri, 05 May 2006 9:41:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=05-05-2006&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=05-05-2006&group=2&gblog=1 http://bug-dik.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดๆๆและคิด......ก็ไปเจอ.....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=05-05-2006&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=05-05-2006&group=2&gblog=1 Fri, 05 May 2006 9:47:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=04-05-2006&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=04-05-2006&group=1&gblog=1 http://bug-dik.bloggang.com/rss <![CDATA[กว่าจะมีกะเขาได้เฮ้อ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=04-05-2006&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bug-dik&month=04-05-2006&group=1&gblog=1 Thu, 04 May 2006 19:39:23 +0700